Preču katalogs

Preces atgriešana


 • Garantija un derīguma termiņš

  Pārdevējs noteikta veida precēm nodrošina papildu garantiju, konkrēts termiņš vai citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos interneta veikalā www.furnitanas.lt un/vai ir detalizēti norādīti garantijas talonā. Ja garantijas laiks nav norādīts, tad pēc noklusējuma tas tiek uzskatīts par vienādu ar 2 gadiem no iegādes datuma.

  Garantija neattiecas uz: ***

  • precēm ar demontāžas pazīmēm, ar mehāniskiem bojājumiem;

  • precēm, kas nav izmantotas paredzētajam mērķim;

  • precēm, kuru defekti radušies pircēja vainas dēļ;

  • precēm ar bojātām sērijas uzlīmēm;

  • kad bojājumus radījuši vides faktori (vētras, lietus u.c.), nepārvarama vara (ugunsgrēks, plūdi) vai nejauši ārēji faktori;

  • ja darbības traucējumu cēlonis ir šķidrumu, priekšmetu utt. iekļūšana;

  • ja pircējs neiesniedz pirkuma dokumentu (rēķinu, čeku);

  • precēm, kas bojātas neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ;

  • dilstošās daļas (vadi, savienotāji, akumulatori, turētāji utt.);

  *** Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.333. panta 3. daļu.

  Gadījumos, kad konkrētām precēm ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam šādas preces tādā veidā, ka viņam tika dota reāla iespēja šīs preces izmantot pirms šī termiņa beigām.

  Preču atgriešana un apmaiņa Pārdoto preču defekti tiek novērsti, bojātās preces tiek nomainītas un atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-10 pantu.

  Pircējam ir tiesības atgriezt preci, par to rakstiski paziņojot pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.

  Atgriežot preci, pircējiem ir jāievēro šādi nosacījumi:

  Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā; Iegādātā prece nav lietota, nav bojāta;

  Prece nav zaudējusi noformējumu (nebojātas etiķetes, aizsargplēves u.c.) (Šie nosacījumi neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);

  Atgriežamajai precei ir jābūt tādai pašai, kādu ir saņēmis Pircējs;

  Atgriežot preci, jāiesniedz pirkuma dokuments, garantijas talons (ja tāds ir izsniegts) un jāaizpilda Noteikumos norādītā atgriešanas veidlapa.

  Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

  Preču maiņa un atgriešana notiek darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai, no 9:00 līdz 17:00 Liepsnos ielā. 3, Viļņa 03154. Preces var nosūtīt arī atpakaļ ar Pircēja kurjeru. Gadījumā, ja preces tiek atgrieztas, pamatojoties uz pircēja šajos noteikumos paredzētajām Preču atgriešanas tiesībām, Pircējs sedz preces atgriešanas izdevumus. Saņemot bojātu preci, Pārdevējs apņemas to nomainīt pret līdzīgu preci un segt preces atgriešanas izdevumus. Ja pārdevējs nevar nodrošināt apmaiņai piemērotu lietu, pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ tās vērtību.

  Preču atgriešana un nomaiņa tiek veikta saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-10 pantu.

  Uz pasūtījuma atvestās preces netiek atgrieztas.

 • Biļetena abonēšana

  SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS